CLS Group
Toi Tangata (2013)
Tai Wānanga (2012)
AH+ (2012)
NHC (2011)
KIA ORA HAUORA A IWI GENERAL (2013)
Massey University (2013)
KIA ORA HAUORA KI NGĀTI WHĀTUA
KIA ORA HAUORA KI WAIKATO TAINUI (2013)
KIA ORA HAUORA KI NGAI TAHU